©บริษัท เจมส์ อินทิเกรท โซลูชั่นส์ จำกัด
©บริษัท เมดิคอล ซอฟท์แวร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
Version : 2021.9.14.1